X

普印通
AI智慧辦公推薦系統

透過此系統,普印通可以協助您更快提供您需要的機型,而且符合預算!節省您寶貴的工作時間。還不快試試?

Q1
Q2
Q3
Q4

耗材

全部廠牌
DOUBLE A
EPSON
Fuji Xerox
HP
PAPERLINE
PAPER ONE
普印通 Print Town
QUALITY

富士全錄原廠碳粉匣 CT202137 適用P115b / M115b / M115fs / M115z / P115w

適用型號:Fuji Xerox DocuPrint P115b / M115b / M115fs / M115z / P....

富士全錄 原廠紅色碳粉匣 CT201593 適用 DocuPrint CP105b/CP205/CM205

適用 CM205 b / CM205 f / CP105 b / CP205 / CM215b / CM215fw

富士全錄 原廠黑色碳粉匣 CT201591 適用 DocuPrint CP105b/CP205/CM205

適用 CM205 b / CM205 f / CP105 b / CP205 / CM215b / CM215fw

HP 原廠黑色碳粉匣 C4129X 29X 適用HP LJ 5000/5000LE/5000N/5000GN/5100

適用機型 HP 5000/5000LE/5000N/5000GN/5100 雷射印表機

HP 原廠黑色碳粉匣 CE310A 適用 HP CLJ CP1025/M175a/M175nw

適用HP CLJ CP1025/M175a/M175nw(1,200張) 雷射印表機

HP 原廠黃色碳粉匣 CE322A 適用 HP CLJ CM1415fnw/CP1525

適用HP CLJ CM1415fnw/CP1525(1,300張) 雷射印表機

富士全錄 Fuji Xerox 原廠高容量碳粉 CT201610 適用 P205b/M205b/P215b/M215b

適用 M205b / M215b / M205f / M205fw / M215fw / P205b / P215b

富士全錄 原廠黃色碳粉匣 CT201594 適用 DocuPrint CP105b/CP205/CM205

適用 CM205 b / CM205 f / CP105 b / CP205 / CM215b / CM215fw